Tag: are

Cyprus Is a Holy Place

As-Salāmu ‘alaykum wa-raḥmatu Llāhi wa-barakātuh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Aṣ-ṣalātu wa-s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīna wa-l-ākhirīn. Madad yā Rasūla...